Veileder til sirkulære anskaffelser

Kommuner har en stor innkjøpsmakt. Gjennom å prioritere anskaffelser som stimulerer til sirkulærøkonomi, vil etterspørsel dreies mot produkter og tjenester som er ressurseffektive, har lang levetid og kan gjenbrukes når de er utdaterte. Dette fører igjen til mindre CO2-utslipp, bevaring av biologisk mangfold og mindre uttak av (kritiske) råmaterialer. Sirkulærøkonomi er en løsning som kan bremse klima-natur og råvarekrisen.

Dette er en veileder for å hjelpe kommuner til å lykkes med sirkulære anskaffelser, utviklet av Kongsvingerregionen i samarbeid med Circular Norway. Målgruppen er politikere, kommuneledelse (budsjettansvarlige) og og innkjøpsfagligsansvarlige.

Klikk på en hver av fasene i anskaffelsesprosessen for å få tips og inspirasjon til hvordan anskaffelsen kan bli mer sirkulær.

behovsavklaring

saksfremlegg

politisk vedtak

konkurranseutlysning

evaluere og velge