Evaluere og velge

behovsavklaring

saksfremlegg

politisk vedtak

konkurranseutlysning

evaluere og velge

Kommunenes innkjøpsmakt er stor. Vi i regionen har ca 50 rammeavtaler og kommuner og interkommunale selskaper i regionen anskaffer årlig for ca kr 1,1 -1,2 milliarder, medregnet investeringer. ved å være mere bevisste om hvordan vi dreie etterspørselen mot bærekraftige løsninger, kan vi gjøre en forskjell.

Nils Lindeberg

Anskaffelsesansvarlig, Åsnes kommune

Formål

Etter å ha lest denne siden, har du som leder med innkjøpsansvar og politiker blant annet ha lært: Hvordan man velger den leverandør som oppfyller kravene innenfor sirkulærøkonomi best.

Steg 1: Bruk malene til RIIK

Det er viktig å gå systematisk til verks når man evaluerer ulike tilbud, slik at man står sterkt dersom det skulle komme en klage. RIIK har utarbeidet gode maler for evaluering av tilbud, og er vant til å jobbe med å sammenligne tilbud. Lurer du på hvordan du skal gå frem, anbefaler vi at du kontakter noen hos RIIK.

Steg 2: Rangering og tildeling

Leverandørene skal ha dokumentert hvordan de oppfyller tildelingskriteriene, slik at evalueringen er mulig å etterprøve. Som innkjøper skal dere i forkant av utlysning ha angitt hvilken verdi eller vekt de enkelte kriteriene skal ha, derfor er det på dette tidspunktet enkelt å evaluere tilbudene.

Steg 3: Kommuniker valgt løsning bredt

Kommunene er ikke alltid flinke til å kommunisere hvilken leverandør eller løsning som ble valgt. Dersom man har lykkes med en innkjøpsprosess om fremmer sirkulærøkonomi bør dette ut på hjemmeside, informeres om i kommunesyret og gjerne sendes ut som en pressemelding hvor det tydelig står hvorfor man valgte som man gjorde.

Læringspunkter

Etter dette steget har du som leder med innkjøpsansvar og politiker blant annet ha lært:

  • Hvordan man velger den leverandør som oppfyller de sirkulære kriteriene best.
  • Hvordan overvåke, rapportere og evaluere de sirkulære kriteriene som er nevnt i konkurransegrunnlaget.
  • Hvordan kommunisere gevinsen av sirkulære anskaffelser.