Fordypning grønne anskaffelser

Her finner du artikler og informasjon som er relevante for grønne, sirkulære anskaffelser.

Circular Procurement in 8 steps

Håndbok utviklet av State Secretary Infrastructure and Water Management, The Netherlands https://www.copper8.com/wp-content/uploads/2018/10/Circular-Procurement-in-8-steps-Ebook.pdf

Handlingsplan for økt andelklima- og miljøvennlige offentligeanskaffelser og grønn innovasjon

I September 2021, lanserte DFØ Handlingsplan for økt andel klima- og miljøvennlige offentlige anskaffelser og grønn innovasjon. Handlingsplanen kommer med 10 hovedgrep, hvor det...

Klimasats2020

Tekst komm RIIK har i samarbeid med regionalt miljø- og klimanettverk søkt om og mottatt støtte fra Miljødirektoratets tilskuddsordning Klimasats2020 til prosjektet «Mer klimavennlig innkjøp...

Taksonomien under EUs handlingsplan for bærekraftig finans

EUs taksonomi er en del av en handlingsplanen for bærekraftig finans med mål om å fremskynde omstillingen til et konkurransedyktig, ressurseffektivt, klimanøytralt Europa i...

Nasjonal strategi for sirkulærøkonomi

På nasjonalt nivå la regjeringen frem Nasjonal strategi for sirkulærøkonomi, juni 2021. I strategien blir innkjøp pekt på som et virkemiddel for å drive...