Slik kjøper dere sirkulært

Fra DFØ defineres sirkulære anskaffelser slik; Det offentlige anskaffelser av varer, tjenester eller utviklingsprosjekter som stimulerer til energi- og materialeffektive verdikjeder med mest mulig lukkede materialkretsløp, parallelt med å minimere negative miljøpåvirkning og avfall gjennom hele livsløpet.

Å utnytte ressurser effektivt er essensen i god økonomi. Sirkulærøkonomi handler om å bevege seg fra en lineær økonomi hvor vi utvinner ressurser, produserer, forbruker, og kaster til en økonomi hvor vi forvalter ressursene på en slik måte at vi forebygger at avfall opstår. Det handler om å forvalte og utnytte ressursene våre på en slik måte at de gir samfunnet høyest mulig verdi og nytte lengst mulig, gjennom økt levetid, gjenbruk og gjenvinning av ressurser.

Kommuner og bedrifter som satser på en ressurseffektivisering kan oppnå direkte og indirekte kostnadsbesparelser, nye inntektskilder og bedre omdømme. Ved sirkulære anskaffelser, burde produkter og tjenester som fremhever vedlikeholds-reparasjon og lang livssyklus vinne frem.