Home Transport

Transport

Sirkulær mobilitet – Øyer kommune

Øyer kommune er en destinasjonskommune for hytteturister. Kommunen ønsket seg derfor en plan for et helhetlig tilbud som er lett tilgjengelig for tilreisende og...

Lørenskog kommune, kutt i CO2 utslipp

Lørenskog kommune har mål om nullvekst i biltransporten til 2030 og kutt i CO2-utslipp, samtidig er det forventet at innbyggertallet vil øker med 25%...