Politisk vedtak

behovsavklaring

saksfremlegg

politisk vedtak

konkurranseutlysning

evaluere og velge

Når du som politiker skal treffe store valg, er det viktig å kjenne til vår mulighet til påvirkning, ut over lokalsamfunnet. Vi kan faktisk være en pådriver for grønn omstilling gjennom vår innkjøpsmakt.

Kari Heggelund

Ordfører Åsnes og leder regionrådet 2022

Formål

Etter å ha lest denne siden har du som politiker lært hvordan du kan bruke lokal innkjøpsmakt som pådriver for grønn, sirkulær omstilling.

Steg 1: Sett deg inn sirkulærøkonomi og allier deg med likesinnede

Når anskaffelsen/investeringen skal behandles i formannskapsmøter og kommuestyremøter, er det viktig at man i foreberedende gruppemøte fronter det sirkulære alternativ. Noen ganger kan det være lurt å alliere seg med andre partier på posisjon og opposisjonssiden.

Steg 2: Hvis det er flere alternativ i saksfremlegget, sørg for å vis grønn handlekraft ved å stemme for det sirkulære alternativ

I mange investeringssaker har kommunedirektøren (saksbehandler) lagt frem ulike alternativ. Som politiker med fokus på alle dimensjoner av bærekraft, er det viktig at man stemmer for det alternativ som fremmer sirkulærøkonomi.

Steg 3: Få publisitet rundt vedtak

Hvis det er snakk om større investering, eller kontroversielt forslag, er pressen ofte interessert. Politikere som fremmer et sirkulært alternativ, vil trolig få god publisitet. Media har etter hvert fått god fokus på bærekraft, se flere eksempler i Glåmdalen. Også lokalsendingene til NRK er interessert i slike saker.

Læringspunkter

Etter dette steget har du som politiker og leder, blant annet lært:

  • Hvordan du argumenterer for at grønne, sirkulære alternativ skal priorititeres ved å bruke innkjøpsmakt.
  • Hvordan skape oppslutning om sirkulære anskaffelser ved å forankre de til andre kommunale mål som å kutte utslipp, bevare natur og sikre bærekraftsmål.