Home Møbler og inventar

Møbler og inventar

Sirkulære skillevegger – Statsbygg

Inn i prosjektet nytt regjeringskvartal ønsker Statsbygg å redusere CO2 avtrykk gjennom bærekraftig materialvalg og utvikling av nye innovative løsninger, hvor tre er et...

KONGSIRK – interkommunalt ombruksnettverk

Prosjektet har som hovedmål er å «Å oppnå klimagevinster så vel som økonomiske besparelser gjennom bedre og lenger utnyttelse av møbler og annet inventar» Prosjektet...

Asker kommune ombrukte møbler

Da gamle Asker kommune ble slått sammen med kommunene Røyken og Hurum til én kommune; nye Asker, ønsket den nye kommunen å bidra til...