Det er ingen ting i veien for at kommuner kan tenke sirkulærøkonomi også innenfor mat. Mange restauranter benytter «too good to go», og det kan kantiner og offentlige kjøkken også.

https://toogoodtogo.no/no/movement/businesses