Da gamle Asker kommune ble slått sammen med kommunene Røyken og Hurum til én kommune; nye Asker, ønsket den nye kommunen å bidra til besparelser for miljø, klimagassutslipp og penger. En av de største innkjøpspostene var møbler til nye kontorer. Asker bestemte seg derfor for å kartlegge alle kontormøbler for så å redesigne, reparere og oppgradere pent brukte møbler. Registreringen ble gjort i samarbeid med Loopfront. Tilsammen ble rundt 7 000 møbler kartlagt. Det ble opprettet fire ulike lagre for møbler i de tre kommunene, og redesign og reparasjon av gamle møbler ble fordelt på to aktivitetssentre.

Samlet har kommunen spart 16 millioner kr ved å ikke kjøpe nye møbler. De har kuttet 230 tonn med CO2-utslipp. I tillegg har kommunen spart seg for 90 tonn avfall og etablert nye, grønne IA-arbeidsplasser for seks personer, samt arbeidstrening for mange flere. I tillegg kan prosjektleder fortelle at de ansatte i kommunen har gått gjennom en holdningsendring der de nå er mer åpne for gjenbruk og ombruk.   

Asker har tatt i bruk flere prinsipper for sirkulær økonomi, disse er;                                                             

  • Ivareta og forlenge levetiden på det som allerede er produsert.
  • Bruke avfall som ressurs.
  • Ta i bruk digital teknologi.
  • Samarbeide for felles verdiskapning.
  • Styrke og utarbeide kompetanse.
Stol før og etter redesign.
Resepsjon er laget av armlener fra gamle stoler.