Formålet med prosjektet er å utvikle en prototype på en etablererbolig der minst 50% av byggematerialene er basert på resirkulerte eller ombrukte materialer. Øvrig byggemateriale skal ha lavest mulig klimafotavtrykk (kortreist), og være energismart (muligvis passivhus). Prototypen vill sannsynligvis være i mindre skala, men inneha de nødvendige funksjoner som toalett, bad og kjøkkenkrok i tillegg til oppholdsrom. Prosjektet skal forslå finansieringsmodell for unge uten egenkapital og kommersialiserings-/skaleringsplan.

Lse mer på o-house.no