LATEST NEWS
ARTICLES

Det er ingen ting i veien for at kommuner kan tenke sirkulærøkonomi også innenfor mat. Mange restauranter benytter "too good to go", og det kan kantiner og offentlige kjøkken også. https://toogoodtogo.no/no/movement/businesses
Håndbok utviklet av State Secretary Infrastructure and Water Management, The Netherlands https://www.copper8.com/wp-content/uploads/2018/10/Circular-Procurement-in-8-steps-Ebook.pdf
Statens Vegvesen ønsket en sirkulær energiforsyning for instrumentering langs veier der strømnettet ikke fungerer optimalt. Strømmen blir brukt av sensorer som registrerer og innhenter viktig informasjon til bilister som bruker vegene. Ofte er disse vegene utenfor allfarvei hvor lagring...
Øyer kommune er en destinasjonskommune for hytteturister. Kommunen ønsket seg derfor en plan for et helhetlig tilbud som er lett tilgjengelig for tilreisende og som reduserer (eller fjerner) behov for egen transport til, under og fra opphold på Øyer. Resultat:...
Inn i prosjektet nytt regjeringskvartal ønsker Statsbygg å redusere CO2 avtrykk gjennom bærekraftig materialvalg og utvikling av nye innovative løsninger, hvor tre er et viktig og varig element. Statsbygg utlyste derfor behovet for sirkulære skillevegger i tre. Resultat: Team TewoFlex,...