«Too good to go» også for kommuner?

Det er ingen ting i veien for at kommuner kan tenke sirkulærøkonomi også innenfor mat. Mange restauranter benytter "too good to go", og det...

Circular Procurement in 8 steps

Håndbok utviklet av State Secretary Infrastructure and Water Management, The Netherlands https://www.copper8.com/wp-content/uploads/2018/10/Circular-Procurement-in-8-steps-Ebook.pdf