Kunstgressbaner har en levetid på ca 10år før de må byttes ut, og ved endt levetid er det frem til nå ikke ett godt system for resirkulering av komponentene i en bane. En typisk … kunstgressbane inneholder 4 lag, 20 tonn plast duk, 100 tonn sand, 80 tonn granulat og kunstgress. Trøndelag  ønsket en løsning som resirkulerer materialene slik at de kan brukes på nytt i nye varer.

Resultatet: Green recycling jobber nå med en løsning der sand og granualt blir renset for det kan bli brukt på nytt på nye baner. Gressmatten blir resirkulert til nye         plastprodukter som hagemøbler  og plantekasser.        Bilde…  Lagene i en typisk kunstgressbane Kilde

Underlagsduken blir også resirkulert til ku madrasser eller underlag for snø deponi.

Informasjon om utlysning og konkurransegrunnlaget

Se video av resultatet her