Statsbygg ønsker å bli bedre på sirkulærøkonomi, som en del av denne satsningen samarbeider Statsbygg med Entra for å ombruke bærekonstruksjoner fra regjeringskvartalet inn i Entra sitt prosjekt i Kristian August gate 13 (KA13).

Målet med KA13 var å bevare så mye som mulig av det orignale kontorbygget fra 50-tallet og bygge ett påbygg på 9 etasjer der gjenbruk av bærekonstruksjoner skulle brukes i tre av etasjene. Bærekonstruksjonene (hulldekkelementer i betong) ble hentet ut fra rivningen av bygg R4.

Da statsbygg bestluttet å rive R4, ble det utviklet en artikkelliste med materialer egnet for ombruk, der hulldekkelementer var en av 45 artikler. I samme tidsrom, kartla ENTRA behov for sitt prosjekt KA 13, og hvilket material som fantes tilgjengelig – her var innspill fra leverandør viktig! Det ble avklart at hulldekkelementer fra R4 kunne     Bilde.. Det gamle og det nye bygget møtes. Kilde

benyttes. Før elementene ble installert i KA13 ble de kappet til riktig mål og påmontert nye fester iht fortrukken løftemetode. SINTEF utførte også trykk og kjerneprøver for å forsikre om at de holdt riktig standard.

Bilde… Gjenbruk av fasade i KA13, kilde

Videre i prosjektet har ENTRA brukt vinduer fra Kværnerbyen, rekkverk fra Tøyenbadet, fasadekledning fra Dammensveien og terassegulv fra Dronning Eufemias gate 8.

Kristian August gate 13 ble i September 2021 tildelt statens pris for byggkvalitet fordi det er Norges første bygg hvor ombruk av byggematerialer og sirkulære løsninger er benyttet i stor skala. Store delet av interiøret i KA 13 som

KA 13 har brukt sirkulære prinsipper;

  • Bruk avfall som ressurs
  • Samarbeid for felles verdiskapning
  • Styrke og utarbeide kompetanse
  • Design for sirkularitet