EUs taksonomi er en del av en handlingsplanen for bærekraftig finans med mål om å fremskynde omstillingen til et konkurransedyktig, ressurseffektivt, klimanøytralt Europa i tråd med EUs grønne giv. Rammeverket har tre hovedelementer:


• EUs taksonomi: et klassifiseringssystem som definerer hvilke aktiviteter og investeringer som defineres som bærekraftige. Målet er å unngå grønnvasking.
• Offentliggjøring: pålegger finansinstitusjoner å offentliggjøre bærekraftsrelaterte opplysninger knyttet til sine investeringer.
• Verktøy: en rekke relaterte standarder, referanseverdier og regelverk virker inn, som blant annet EUs standard for grønne obligasjoner.

Omstilling til en sirkulær økonomi er ett av seks miljømål i taksonomien.

Klassifiseringer av aktiviteter som påvirker miljøet også vil få betydning for norske kommuner i forhold til grønne lån og gunstige forsikringer.