Tekst komm

RIIK har i samarbeid med regionalt miljø- og klimanettverk søkt om og mottatt støtte fra Miljødirektoratets tilskuddsordning Klimasats2020 til prosjektet «Mer klimavennlig innkjøp i Kongsvingerregionen».