Sirkulærøkonomi har fått økende oppmerksomhet globalt og nasjonalt fordi det innebærer å overvinne uholdbare produksjons- og forbruksmønstre, samtidig som det tillater økonomisk vekst og effektiv bruk av ressurser. Offentlige anskaffelsers rolle i å fremme sirkulær økonomi har blitt anerkjent som viktig, men det bør utnyttet lang mer byer og kommuner i deres omstilling til sirkulære samfunn. Ressurseffektivitet og sirkulær økonomi er et av fokusområdene også i det gjeldende arbeidsprogrammet til Nordisk Ministerråds arbeidsgruppe for bærekraftig forbruk og produksjon (HKP).

I denne rapporten er det fire tilnærminger til sirkulære anskaffelser, inkludert anskaffelse av bedre kvalitetsprodukter, anskaffelse av produkter, bruk av forretningsmodeller som støtter den sirkulære økonomien, og investeringer i sirkulære økosystemer.

Gå til rapport