Sirkulære anskaffelser kan bety at man må utvikle nye anskaffelses kontrakter. Gjennom disse kontraktene kan du som innkjøper pålegge eller oppfordre leverandøren til å ta beholde produktet eller materialer i kretsløpet etter bruk. Under finner du er flytdiagram som kan bistå deg i å finne riktig avtale for din anskaffelse. Mer informasjon om kontraktene finner du her.  

Figur 5, flytdiagram om anskaffelses kontrakter

  1. Avtale om oppgradering av eksisterende produkter: Dette gjelder kontrakter for å oppgradere, videreutvikle, reparere, renovere eller rehabilitere i stedet for å kjøpe nytt.
    1. Avtale om nytt utstyr med lang levetid og/eller brukt utstyr: Ved behov for flere produkter kan oppdragsgivere etterspørre produkter som er designet for å vare lenge. Disse produktene oppnår som regel høye kvalitetskrav, lar seg reparere, har tilgjengelige reservedeler, er mulig å demontere og lar seg materialgjenvinne. Oppdragsgivere bør også vurdere muligheten for å dekke sitt behov med brukt utstyr i dialog med markedet. 
    1. Avtale om tilbakekjøp/videresalg: Tilbakekjøp innebærer at leverandøren kjøper tilbake et produkt og sikrer optimal verdibevaring via ombruk. Avtale om videresalg inkluderer en avtale om hvem (dvs. en tredjepart) som skal ha produktet etter bruk, vanligvis for ombruk eller resirkulering. Alternativt er det en mulighet å innføre separate kontrakter som spesifikt omhandler ombruk, se punkt
    1. Avtale om ombruks- og gjenvinningstjenester: Kan anvendes både ved at en hovedleverandør av nytt utstyr knytter til seg en underleverandør (tredjepart) som spesialiserer seg på ombruk og gjenvinning av utstyret det gjelder. Kan også inngås som en separat avtale, spesielt nyttig når utstyret allerede er kjøpt. 
    1. Produkt/tjeneste-avtale: Leverandøren beholder eierskap til produktet, og brukeren betaler etter bruk eller i henhold til ytelse, f.eks. leie/leasing med mål om forlenget levetid på produktene.