Målet i sirkulærøkonomi er å utnytte ressursene fra jorden best mulig. Råmaterialene vi benytter til vårt forbruk skal beholdes i kretsløpet gjennom gjenbruk og resirkulering, ikke bli til avfall.

Nøkkelprinsippene tar for seg alle aspekter ved en sirkulær økonomi; fra utvinning av ressurser til bruken av digital teknologi og samarbeid. Disse er veiledende når nasjoner, byer og bedrifter utarbeider sirkulære strategier. De gjør det enklere å forstå hvordan man kan benytte sirkulærøkonomi til å redusere bruken av råmaterialer, effektivisere ressursbruken, bevare biologisk mangfold og øke sirkulariteten i egen bedrift. 

Nøkkelprinsippene kan deles inn i to kategorier: Kjerneporinsippene og de aktiverende prinsippene. Kjerneprinsippene (1-3) går direkte på håndtering av materialer og energistrømmer. Prioritere fornybare ressurser, ivareta og forlenge levetiden på det som allerede er produsert og bruk avfall som ressurs. De aktiverende prinsippene (4-8) beskriver hvordan å organisere bruk at materialer slik at kjerneprinsippene aktiveres. Det handler om å designe for sirkularitet, digitalisere for innsikt, gå over til forretningsmodeller, samarbeide i verdikjeden – eller på tvers av den, og styrke kompetanse og kunnskap.

De fleste sirkulære metoder vil være en kombinasjon av flere nøkkelprinsipper.

Kjerneprinsipper

Prioritere fornybare ressurser

Dette prinsippet for sirkulærøkonomi handler om å prioritere og velge fornybare, gjenbrukbare, giftfrie ressurser som materialer og energi på en effektiv måte. Borregaard, har verdens mest avanserte bio-raffineri. Ved å bruke tre som råstoff produserer selskapet miljøvennlige og bærekraftige bio-kjemikalier, biomaterialer og biodrivstoff som kan erstatte oljebaserte produkter. Les mer her.

Ivareta og forleng levetiden på det som allerede er produsert

Dette prinsippet innebærer å vedlikeholde, reparere og oppgradere produktene mens de er i bruk og gi produktene nytt liv etter endt bruk. Bergans, tilbyr reparasjon av alle deres produkter. De har også begynt å teste utleie av parkdresser til barn. På disse dressene er enkelt deler lett utskiftbare slik at de kan brukes over en lenger periode av flere barn. Les mer her

Bruk avfall som ressurs

Dette prinsippet for om å bruke avfallsstrømmer som en kilde til nye ressurser. Bruk avfall for gjenbruk og gjenvinning. Sementprodusent Mapei har utviklet en prosess hvor de bruker restprodukter fra sementbiler som materialer inn i ny produksjon av betong. Med denne metoden reduserer Mapei sitt eget avfall og behovet for råmaterialer inn i produksjonen. Les mer her

Aktiverende prinsipper

Design for sirkularitet

Dette prinsippet handler om å ivareta et systemperspektiv i designprosessen, slik at riktige materialer brukes og at design og levetid optimaliseres for fremtidig bruk. Design for sirkuklæritet handler om å tilrettelegge for lang bruk, dette har sko produsent Alfa tatt bokstavelig når de har produsert en sko som er modulær. Dette betyr at hver eneste del av skoen kan byttes ut, og skoen i seg selv har 5 års garanti, og som utvides med ytterligere 5 år hvis den har blitt reparert i løpet av de fem første årene. Les mer her.

Innovere forretningsmodeller

Dette prinsippet handler om å skape større verdi og samkjøre insentiver ved å utforske nye forretningsmodeller som bygger på samspillet mellom produkter og tjenester. Fjong er ett norsk selskap som har utviklet en forretningsmodell rundt utleie og abonnement på klær. Fjong sine kunder kan leie plagg til spesielle anledninger eller abonnere på ett fast antall nye plagg hver måned. På denne måten skaper Fjong kontinuerlig inntektsstrøm, mens kundene får mulighet til å bruke nye klær uten å bidra til økt ressursuttak. Les mer her.

Ta i bruk digital teknologi

Dette prinsippet handler om å optimalisere ressursbruken i verdikjeden ved bruk av data, digital teknologi og digitale plattformer. Digital teknologi kan benyttes til å skape innsikt i hvordan materialer brukes samt styrke samarbeidet mellom aktørene i verdinettverket. DNV, Hydro og Vestre samarbeidet rundt en pilot for materialpass. Piloten bruker blockchain teknologi til å spore og oppgi informasjon om materialer (aluminium resirkulert av Hydro) brukt i Vestre sine møbler. Materialpasset er en lesbar QR kode på møbelet. Ved å scanne dette får man informasjon om sammensetningen av aluminiumen og hvordan det ble resirkulert. Les mer her

Samarbeid for felles verdiskapninger

Dette prinsippet handler om å samarbeide med aktører i hele verdinettverket for felles verdiskapning, internt i egen organisasjonen, bransjeaktører, kunder, lokale myndigheter og nasjonale myndigheter.  I Vestfold ligger den Magiske Fabrikken, ett samarbeidsprosjekt mellom lokale bønder, interkommunal renovasjon, interkommunal transport og små aktører. Den magiske fabrikken produserer biogass fra matavfall og avfall fra lokalt landbruk. Biogassen blir brukt av VKT busser og avfallsbiler. Overskudd material fra biogass produksjon blir til gjødsel for lokale bønder mens overskudd karbon fra produksjon blir brukt i veksthus for klimanøytrale tomater. En industriell symbiose prosess der ingen materialer går til spille. Les mer her.

Styrke og utarbeide kunnskap

Dette prinsippet handler om a forberede kunnskapsproduksjonen i hele verdikjeden gjennom forskning, erfaringsdeling, innovasjon og opplæring om sirkulær økonomi. Sirkulærøkonomi er et nytt tema for mange, det er derfor stort behov for kunnskapsheving. Circle Economy fra Nederland så dette og har utviklet et globalt bibliotek for sirkulære business caser, rapporter og politiske strategier. I knowledge hub kan man filtrere etter nøkkel prinsipp, land, industri eller sektor. På denne måten kan man enkelt finne eksempler etter egne behov. Les mer her.